இலங்கையில் இருந்து சீனா நோக்கி சென்று 33 மாணவர்களுடன் இலங்கைக்கு வந்த விமான நடத்துணர் உட்பட ஊழியர்கள்.புகைப்படம் உள்ளே:::

இலங்கையில் இருந்து சீனா நோக்கி சென்று 33 மாணவர்களுடன் இலங்கைக்கு வந்த விமான நடத்துணர் உட்பட ஊழியர்கள்.இவர்கள் மாத்தளை விமான நிலையத்தில் வந்து இறங்கிய பிறகு எடுக்கப்பட்ட புகைப்படங்கள்.

Post a Comment

0 Comments