වික්‍රමසිංහ මහතා ඊයේ පැවති රැස්වීමදි මෙන්න මෙහෙම කතාකරා!! වීඩියෝ සහිතයි!!!

මේ රජයත් පාලෙනැ කරන්නේ රනිල් වික්‍රමසිංහ ද කියලා හිතෙනවා..

රනිල් රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ඊයේ පැවති රැස්වීමදි මෙන්න මෙහෙම කතාකරා!!


කෙසේ වුවත් Covid 19 තුරන් කරන්න සියල්ලන්ම එකතු කරගෙන යන ගමන ජාතයක් විදියට බලාපොරොත්තු තියාගන්න පුලුවන් මොහොතක්.


Hiru nws 
සමූපකාර ද සැබෑ තොරතුරු දන්නවා, හා වෙනුවෙන්-කිරීමට ක්ලික් කරන්න පහත ලින්ක් කිරීමට.

மேலும்இது போன்ற உண்மையான தகவல்களை உடனுக்குடன் அறிந்து கொள்ள கீழே உள்ள Link கிளிக் செய்யவும்.

If You need True And Fast live more News please press the link!!!!

# Facebook :
https://www.facebook.com/onlineceylon.net

# Twitter :
https://twitter.com/onlineceylone

# youtub :
https://www.youtube.com/channel/UC5uHDrWTbJrzjqrud_4z-Qw…

# whatapp :
https://chat.whatsapp.com/KYSUFjLbGq7AURgRxsBdVX

# Visit our Website :
https://www.onlineceylon.net

Post a Comment

0 Comments